Služby pre Vás

Aké služby ponúkame:

•  službu realitného makléra pre PREDÁVAJÚCEHO
•  službu realitného makléra pre KUPUJÚCEHO
•  bezplatné poradenstvo a konzultácie
•  efektívny marketing vašej nehnuteľnosti - inzercia na najväčších portáloch, nehnuteľnosť zverejníme aj na portáli
    www.zoznamrealit.sk, ktorého sme spoluvlastníkom
•  prípravu nehnuteľnosti na čo najvýhodnejší predaj
•  profesionálne spracovanie ponuky – vysokokvalitná fotodokumentácia, pôdorys, pravdivý popis stavu vašej nehnuteľnosti
•  právny servis v spolupráci s advokátskou kanceláriou
•  vypracovanie Zmluvy o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy (Rezervačnej zmluvy)
•  vypracovanie Kúpnej zmluvy (Zmluvy o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti)
•  vypracovanie Návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností príslušného okresného úradu
•  doručenie všetkých dokumentov potrebných na prevod vlastníckeho práva na kataster nehnuteľností príslušného okresného úradu
•  dohľad nad vyplatením kúpnej ceny
•  dohľad nad prevodom vlastníckeho práva
•  protokolárne odovzdanie nehnuteľnosti (preberací protokol) 
•  proces od kompletného prepisu všetkých energií a správcu z pôvodného na nového vlastníka nehnuteľnosti
•  určenie aktuálne trhovej hodnoty pre účely dedičského konania
•  sprostredkovanie najvýhodnejšieho hypotekárneho úveru na mieru – bezplatne a bez ohľadu či ste alebo nie ste naším klientom
•  vybavenie všetkých formalít – všetky potrebné dokumenty a podklady odnesieme za vás na príslušné úrady – ušetríme vám čas
•  zabezpečíme znalecký posudok v spolupráci so znalcom, ktorého akceptujú všetky banky
•  poradíme vám pri rôznych prevodoch a zmenách na katastrálnom úrade
•  zabezpečíme vyhotovenie listov vlastníctva a katastrálnych máp
•  zabezpečíme formality týkajúce sa vysporiadania nehnuteľností
•  zabezpečíme služby oddlženia  nehnuteľností
•  a ešte mnoho iného